Arabesque

dance academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur at vero adipiscing elit, sed do eiusmod.

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA ALLDANCE

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca, lub innym wydarzeniu Szkoły Tańca Alldance, jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 • Regulamin dotyczy możliwości wstępu na salę i udziału w aktywnościach oferowanych przez Szkołę Tańca Alldance.
 • Organizatorem kursów i innych wydarzeń jest firma Aleksandra Grzegorczyk z siedzibą w Bielsku-Białej, NIP: 6351582203, REGON: 363089504, nr. Rachunku (Millenium): 03 1160 2202 0000 0003 9110 7078.
 • Zapisu na kurs można dokonać: osobiście w czasie prowadzonych zajęć, telefonicznie pod numerem telefonu 578 009 277, drogą mailową na adres recepcja@alldance.pl lub poprzez formularz zapisów umieszczony na stronie internetowej alldance.pl.
 • Zapis na kurs jest wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęciach i nie zabowiązuje do uiszczenia opłaty. Organizator ma prawo do zamknięcia zapisów na kurs o ile liczba osób będzie wystarczająca.
 • Poprzez karnet na kurs tańca rozumie się opłatę z góry za 4 lub więcej kolejnych zajęć. Karnet jest otwarty, do wykorzystania na dowolnych kursach w Szkole Tańca Alldance. Każdy Karnet ma termin ważności oraz ilość godzin do wykorzystania. Każde zajęcia trwają 55 min.
 • Zmienić grupę można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z recepcją Szkoły Tańca Alldance.
 • Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku Szkoły Tańca Alldance na stronie alldance.pl.
 • Całą kwotę należy uiścić, najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na nr. rachunku 03 1160 2202 0000 0003 9110 7078 Bank Millenium SA. Jeżeli przelew dokonany jest w dniu zajęć, prosimy zabrać ze sobą na zajęcia wydruk potwierdzenia przelewu.
 • W przypadku odwołania kursu lub stałej zamiany jego terminu, na życzenie uczestnika danego kursu, Szkoła Tańca Alldance zaproponuje alternatywny kurs, lub zwróci całość niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
 • Lekcje indywidualne: w przypadku odwołania lekcji indywidualnej, później niż 5 godzin do wyznaczonego terminu lekcji, obowiązuje opłata 50% ceny 1 lekcji indywidualnej (zgodnie z cennikiem), która ma na celu częściowe pokrycie kosztów rezerwacji czasu instruktora i sali tanecznej.
 • Każdy posiadacz aktywnego karnetu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową od Szkoły Tańca Alldance wiadomości dotyczących aktualnych oferty.
 • Organizator nie zwraca opłaty za zajęcia w karnecie, na których uczestnik był nieobecny. Na życzenie Uczestnika, Recepcja Szkoły Tańca Alldance pomoże w doborze alternatywnych zajęć w celu odrobienia nieobecności. Poprzez odrobienie nieobecności rozumie się wzięcie udziału w kursie tańca innym niż ten, na którym było się nieobecnym w ciągu 14 dni od daty nieobecności.
 • W trakcie zajęć na sali tanecznej mogą przebywać tylko i wyłącznie kursanci – osoby, które mają opłacone dane zajęcia.
 • Osoby, które nie zastosują się do regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom kursu lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu sali mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej a także budynku, w którym prowadzone są zajęcia Szkoły Tańca Alldance.
 • Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca Alldance uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz nie ma przeciwskazań lekarza do uprawiana aktywnego ruchu. Szkoła nie odpowiada za kontuzje uczestników, wynikłych z zaniedbania własnego zdrowia.
 • Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować prowadzącego o jakichkolwiek niepokojących symptomach, w szczególności znacznym pogorszeniu samopoczucia, bólach i zawrotach głowy, mdłościach, bólach kręgosłupa, bólach stawów oraz natychmiast zaprzestać wykonywania ćwiczeń.
 • Szkoła Tańca Alldance nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników na terenie szkoły.
 • Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż., szanować wyposażenie sal tanecznych oraz własność innych uczestników zajęć.
 • Na terenie Szkoły Tańca Alldance obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzania zwierząt.
 • Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe (z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet). Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
 • W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzącego lub organizatora.
 • Uczestnicy wydarzeń tanecznych organizowanych przez Szkołę Tańca Alldance wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku (foto relacja, video relacja) do celów promocyjnych, informacyjnych i marketingowych. Zdjęcia i filmy zostaną wykorzystane na potrzeby Szkoły Tańca Alldance. W przeciwnym razie Szkoła Tańca Alldance prosi o informację o braku zgody najpóźniej w momencie rozpoczęcia wydarzenia.
 • Szkoła Tańca Alldance nie ubezpiecza uczestników zajęć i innych wydarzeń tanecznych.
 • Uczestnik ma obowiązek poinformować pracowników o zmianie numeru telefonu czy adresu e-mail.
 • Szanujemy prywatność każdego klienta, dlatego dane osobowe przekazywane Szkole Tańca Alldance pozostają w jej własności i nie są udostępniane osobom trzecim. Pracownicy Szkoły Tańca są odpowiednio przeszkoleni i pouczeni o zasadach zachowania polityki prywatności.
 • Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. uczestnik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e – mail pod adres: recepcja@alldance.pl.
 • Szkoła Tańca Alldance przestrzega regulaminu Rodo, regulamin Rodo dostępny w recepcji szkoły.