Arabesque

dance academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur at vero adipiscing elit, sed do eiusmod.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY TAŃCA ALLDANCE

Polityka prywatności ALLDANCE

1.   Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Aleksandra Grzegorczyk, prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Grzegorczyk z siedzibą przy ul. Zapora, nr 29 lok. 4, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 6351582203, tel. 578 009 277, e-mail: [email protected].

2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a)  w celu sprzedaży usług, będących przedmiotem oferty przetwarzamy takie dane jak: nazwisko i imiona, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania i kod pocztowy, wiek, aktywność względem korzystania z poszczególnych usług. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich jak i ich rodziców. 

b) w celu nawiązania współpracy i odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane w formularzu kontaktowym. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

d) w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

e) w celach marketingowych, tj. doręczania mailingów informacyjnych i reklamowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, wizerunek. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

f) w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach przetwarzamy takie dane osobowe jak informacje o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe dotyczące zdrowia na podstawie dobrowolnie, wyraźnie udzielonej zgody w konkretnym celu.

g) w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przesyłanie newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – zezwala na to art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

h) w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.). – zezwala na to art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

3. Administrator przetwarza dane klientów oraz pracowników, osób samozatrudnionych
oraz innych podmiotów współpracujących, w tym również podmiotów
zewnętrznych.

4. Ze względu na korzystanie z pomocy innych podmiotów przy prowadzeniu działalności, dane, z wyjątkiem danych wskazanych w ust.3 lit.c i f mogą być przekazane takim podmiotom jak pracownikom Administratora, firmie księgowej czy prawnikowi. W związku z przetwarzaniem danych w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora Danych Osobowych, odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Oprócz sytuacji wskazanych powyżej może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu zajdzie konieczność przekazania danych osobowych również innym podmiotom. Na tym etapie trudno jest przewidzieć kto może się zgłosić z żądaniem udostępnienia danych osobowych, jednak zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych wnikliwie analizujemy i konsultujemy z prawnikiem, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

5. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub telefon oraz informacje o stanie zdrowia i o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka) jest konieczne do zawarcia umowy i wykonania usługi (bez tych danych wykonanie usługi nie będzie możliwe).

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe są przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji oraz maksymalny czas przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe zostaną w sposób nieodwracalny usunięte lub zniszczone. 

7. Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne – tzn., że do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

8. Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem osobiście pod adresem podanym powyżej i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

9. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

10. COOKIES STRONY INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
10.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
10.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Stronę Internetową w następujących celach:identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na Stronie Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, ankiet lub danych logowania na Stronę Internetową;dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej;remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. słowa kluczowe) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc., GO.PL oraz Facebook Ireland Ltd.;
10.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej).
10.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową szkoły – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
10.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):w przeglądarce Chromew przeglądarce Firefoxw przeglądarce Internet Explorerw przeglądarce Operaw przeglądarce Safariw przeglądarce Microsoft Edge
10.6. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz GO.PL sp  z. o.o. (ul. Marszałkowska 58 / 900-545 Warszawa). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Strony Internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Stronę Internetową. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
10.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie Internetowej – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
10.8 Możliwe jest zablokowanie zbierania danych poprzez GO.PL na stronie https://go.pl/privacy
10.9. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Stronę Internetową , a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
10.10. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie znajdują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.